İptal Poliçesi

A - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'i, bakiyenin ise konaklamanın başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek gezi bedelinin %50'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B - İndirimli hizmet satın alan tüketici,hizmet bedelinin (%100) tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

C - Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin,hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.Cayma tazminatı 1A maddesi ile aynıdır.

1- İşletme, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen konaklamanın başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, sis, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı konaklamayı iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A-Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B-Tüketici hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %50'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C-İndirimli hizmetin iptal devri halinde tüketici,hizmet başlangıcından Tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50’ini 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde,tüketiciye o ana kadar ödediği ücretin tamamı iade edilir.Tüketici konaklamanın başlamasından 60-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %65 'sini,14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %80'ini, 7günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E-Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı,iptal ve devir maddelerinin istisnasıdır.

3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar Hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.Tüketici,tüm iptal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce işletme’ye sunmakla yükümlüdür.

4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı Konaklam hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; İşletme tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5 - İşletme gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları konaklam hizmetinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında işletme hizmet kapsamındaki Otel isimlerini,ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini değiştirebilir.Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip,tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

NOT Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri gereğince; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek faturanızın,hizmetin sona ermesini takip eden 8. günden itibaren 1 hafta içerisinde işletmemizden teslim alınmasını rica ederiz

Satın alınan hizmet erken rezervasyon indirimli ürün ise, İptal vazgeçme hallerinde sözleşmenin II- 2c sartları geçerlidir.

İptal Poliçesi

A - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'i, bakiyenin ise konaklamanın başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek gezi bedelinin %50'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B - İndirimli hizmet satın alan tüketici,hizmet bedelinin (%100) tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

C - Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin,hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir.Cayma tazminatı 1A maddesi ile aynıdır.

1- İşletme, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen konaklamanın başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, sis, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı konaklamayı iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A-Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B-Tüketici hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %50'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C-İndirimli hizmetin iptal devri halinde tüketici,hizmet başlangıcından Tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50’ini 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde,tüketiciye o ana kadar ödediği ücretin tamamı iade edilir.Tüketici konaklamanın başlamasından 60-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %65 'sini,14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %80'ini, 7günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E-Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı,iptal ve devir maddelerinin istisnasıdır.

3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar Hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.Tüketici,tüm iptal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce işletme’ye sunmakla yükümlüdür.

4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı Konaklam hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; İşletme tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5 - İşletme gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları konaklam hizmetinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında işletme hizmet kapsamındaki Otel isimlerini,ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini değiştirebilir.Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip,tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

NOT Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri gereğince; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek faturanızın,hizmetin sona ermesini takip eden 8. günden itibaren 1 hafta içerisinde işletmemizden teslim alınmasını rica ederiz

Satın alınan hizmet erken rezervasyon indirimli ürün ise, İptal vazgeçme hallerinde sözleşmenin II- 2c sartları geçerlidir.